Diumenge, 21 De Octubre De 2018
C/ Sant Sebastià, 1 Gerri de la Sal, Baix Pallars - 25590 Telèfon: 973 66 20 40 Fax: 973 66 21 83
ajuntament@baixpallars.ddl.net

Serveis turístics

Visites guiades al Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal


Foto


El monestir de Santa Maria de Gerri, té origen en una església que, probablement fou fundada en els temps dels visigots i, posteriorment derruïda pels sarraïns.

 

En aquesta església originàriament dedicada a Sant Vicenç i posteriorment a Santa Maria, el prevere Espanell va reunir-hi cinc companys per tal de viure-hi monàsticament i els feu donació dels béns que posseïa a Seguís i Cartanís, a més duna colla de llibres i ornaments que no especificava. Automàticament Espanell en devia quedar constituït abat.

 

Segons la carta fundacional de 20 de juny de 807, es tracta duna típica fundació de caràcter particular, tot i que no queda gaire clar, sembla que la regla adoptada fou la de Sant Fruitós que té com a fonament el pacte entre labat i els monjos. No obstant això, lany 839 el monestir adoptà la regla benedictina que mantindria fins als darrers dies. El monestir de Gerri nasqué sota la jurisdicció del bisbe de la Seu dUrgell i sembla que contribuí molt eficaçment a la funció evangelitzadora i reorganitzadora del territori del Pallars un cop aquest va ser alliberat del domini àrab pels marquesos de Tolosa.

  

A la primera meitat del s. IX, el monestir comença a agafar força i al s. XI ja es constata un creixement progressiu amb un ritme especialment notable al darrer quart daquest segle en què les donacions representen el 66,6% de les adquisicions.

 

Els segles XII i XIII són els més brillants de la història del monestir. A la segona meitat del segle XII, el monestir rebé el paquet de donacions més voluminós en un moment en què davant duna conjuntura política dinseguretat, el monestir era capaç doferir protecció.

 

Al segle XIV, lexhauriment de les tasques com a centres evangelitzadors i docents a favor daltres institucions de nou encuny, fa que el monestir benedictí es centri en la salvaguarda del patrimoni.

 

Al segle XVII, es feu efectiva la incorporació de Gerri a la Congregació Claustral Tarraconense amb el nomenament dun nou abat, Lluís Sanç, també bisbe de Solsona.

 

Al segle XVIII, el monestir patí latac de lexèrcit francés comandat pel comte Moret, durant la Gerra de la Successió. Com a conseqüència, es produí el primer damnatge seriós a larxiu de Gerri de la Sal.

 

Al segle XIX, lestat posà a subhasta els béns del monestir dins el programa de les desamortitzacions promogudes durant el Trienni Liberal.

 

El monestir de Gerri es disposa segons lesquema tipològic més comú en els edificis monàstics, de forma quadrada, adossats al costat nord de lesglésia, avui reduït a un clos tancat ple de runes i vegetació. Lesglésia actual de Santa Maria de Gerri correspon en la seva forma essencial a ledifici consagrat el 25 de setembre de 1149.

 

La seva estructura és de planta basilical de tres naus, amb tres trams sense transsepte, cobertes amb voltes de canó, de perfil semicircular a la nau central, i de quart de circumferència a les naus laterals, totes reforçades per arcs torals.  Els pilars don arrenquen els arcs torals i els forners són de tipus compost, formats per un nucli central, cruciforme, al qual sadossen sengles semicolumnes, amb base i capitell.

Dels capitells arrenquen els arcs, que segueixen les arestes del pilar i defineixen un perfil esglaonat, llevat de la nau central, on els arcs torals són llisos i els capitells no reben cap arc.

 

Les naus són coronades a llevant per tres absis semicirculars dels quals els laterals sobren directament a la nau, mentre que el centrat, de proporcions més grans, es precedit dun ampli espia presbiteral, més baix que labsis central i allarga visualment la nau

 

Les absidioles són llises i labsis central és ornat interiorment amb set arcuacions situades just a larracada de la volta, suportades per sis semicolumnes, seguint un esquema de decoració absidial que es troba en altres obres del segle XII català com la catedral de la Seu dUrgell o lesglésia de Sant Pere de Galligants, entre altres.

 

La porta sobre en la façana de ponent emfasitzada per una arquivolta en degradació i aixoplugada per un porxo o atri de tres naus, que és corresponen amb les de linterior, cobertes amb voltes per aresta, i obertes a la part de migdia per arcs de mig punt.

 

El cos de latri, recentment restaurat és molt més baix que lesglésia, i permet lobertura dun gran finestral que il·lumina la nau central, per sobre del qual es desenvolupa un alterós campanar despadanya de tres pisos, amb dues obertures en linferior, i única, més petita en el superior, totes formades per arcs amb motllures trilombardes.

 

Pel que fa a lactualitat del monestir sestà finalitzant un programa de restauració que ha constat de diverses fases sota la direcció del Departament de Cultura de la Generalitat. Alguns dels arranjaments han de ser rectificats donat que la humitat i laigua malmeten part de les extraordinàries pintures barroques de labsis i sala capitular.

 

Labadia romànica, a banda de les misses dels diumenges a lestiu, acolleix multitud de casaments i concerts donada la seva gran majestuositat.

 

 Visites concertades al telèfon 677 70 18 20 o bé a l'adreça de correu monestirdegerri@gmail.comMapa Web