al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Baix Pallars

Codi
250390
Comarca
Pallars Sobirà
Població
345
Superfície
129,41
Densitat
2,7
Altitud
591

Superfície (km²)

Municipi
129,41
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,7
Comarca
5,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
183
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
162
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
345
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
890
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
226
Comarca
4.810
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
60
Comarca
1.162
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
319
Catalunya
256.427

Població

Municipi
345
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
19
Comarca
464
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
121
Comarca
2.513
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
34
Comarca
613
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
107
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
183
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
426
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
105
Comarca
2.297
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
549
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
212
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
162
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
286
Comarca
5.716
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
24
Comarca
572
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
35
Comarca
893
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
345
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
319
Comarca
6.497
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
684
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
345
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
168
Comarca
3.363
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
334
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
183
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
151
Comarca
3.134
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
350
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
162
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
38
Comarca
285
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
31
Comarca
250
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
69
Comarca
535
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
45
Comarca
990
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
56,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
26
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
2
Comarca
45
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
46
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
2
Comarca
76
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
70
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
30
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
100
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
40
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-23
Comarca
-246
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,2
Comarca
-3,72
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,38
Comarca
-2,76
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-2,82
Comarca
-0,96
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
355
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
301
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
326
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
191
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
357
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
308
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
9
Comarca
409
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
15,4
Comarca
12,5
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
21,8
Comarca
23
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,8
Comarca
26,4
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
41
Comarca
38,2
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
268
Comarca
5.407
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
84,7
Comarca
81,5
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
279
Comarca
5.477
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
69,9
Comarca
65,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
259
Comarca
5.346
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
76,1
Comarca
72,6
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
83,5
Comarca
80,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
267
Comarca
5.384
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
85
Comarca
1.785
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
75
Comarca
1.555
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
155
Comarca
3.345
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
165
Comarca
3.580
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
90
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
120
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.335
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.560
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
190
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
50
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
140
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
580
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
965
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
885
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
435
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
240
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.560
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
9
Comarca
355
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
106
Comarca
1.578
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
822,25
Comarca
792,52
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
42
Comarca
630
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
45
Comarca
666
Catalunya
775.829

Total

Municipi
87
Comarca
1.296
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
3,2
Comarca
11,1
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,8
Comarca
11,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,6
Comarca
18,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
8,2
Comarca
164,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
16,8
Comarca
208,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
12,3
Comarca
97,6
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
4,5
Comarca
111
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
16,8
Comarca
208,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
151
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
181
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
37
Comarca
923
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
369
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
719
Comarca
13.719
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.014
Comarca
36.898
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
132
Comarca
196
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.208
Comarca
18.679
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.589
Comarca
5.127
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
239
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
2.487
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.726
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
93
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
110
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
7
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
10
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
4
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
13
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
2
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
239
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
37
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
28
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
5.212
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
7.074
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
188.000
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
80
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.834
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
7.842
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
12
Comarca
103
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
81
Comarca
702
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
213
Comarca
3.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
45
Comarca
653
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
112
Comarca
2.018
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
18
Comarca
569
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
388
Comarca
7.217
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,53
Comarca
2,02
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,4
Comarca
62,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
24
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
54,13
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions