al contingut a la navegació Informació de contacte

Espai Natural de l'Estany de Montcortès

L’Estany de Montcortès està inclòs dins el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Catalunya pels valors naturals que conserva. Aquest estany, d’origen càrstic, és una de les escasses mostres de zona lacustre que existeix al Pre-pirineu. Es troba situat a 1.065 m. d’altitud, té una sola cubeta i una fondària màxima de 30m., l’entrada d’aigua es subterrània, ja que no hi ha cap riu que l’alimenti (aquest fet li dóna un caire misteriós que ha estat la causa de nombroses llegendes).

Els llacs càrstics, a diferència dels llacs glacials d’alta muntanya, es formen per dissolució de les roques calcàries o dels guixos que formen la cubeta, produint-se un enfonsament posterior del terreny.

A l’estany de Montcortès podem trobar espècies d’ocells característiques de les zones humides, que viuen en el canyissar que l’envolta, com ara el cabusset, la fotja i el balquer. A més el Pla de Corts és la zona del Pallars Sobirà amb major nombre i varietat d’aus, sobretot rapinyaires: el milà reial, l’aligot, l’aufrany, el voltor i el trencalòs.

També s’hi poden trobar altres animals típics del Pre-pirineu com són: l’esquirol, el senglar, la llebre, la perdiu, la guatlla....

Pel que fa a animals aquàtics, a més, dels ànecs hi ha truites, carpes, una mena de crancs autòctons i granotes.

BAN -23 de juny del 2021 -

Regulació d’usos a la zona Estany Montcortès, contorn, àrees d’aparcament i espais susceptibles d’aplicació

- Utilitzeu els camins senyalitzats d’accés i aparqueu a les zones d’aparcament. No es pot circular amb vehicle de motor pel voltant de l’estany, excepte vehicles autoritzats.

- El bany a l’estany no està prohibit, però si es practica serà sempre sota la responsabilitat d’un mateix, assumit així les conseqüències que se’n derivin.

- Queda totalment prohibit banyar-se a la plataforma on hi ha ubicada la bomba d’abastament de l’aigua, que està degudament senyalitzada i vallada.

- A l’estany de Montcortès no es pot navegar ni a rem ni a motor.

- No utilitzeu sabons de cap tipus, tant de neteja personal com domèstica.

- Cal tenir els permisos adients per poder pescar.

- Està prohibida l’acampada a la zona.

- Es limita l’estacionament a 4 autocaravanes amb un limit de 24 hores. Només es podrà estacionar a la zona de pàrquing de dalt i queda totalment prohibit establir instal·lacions temporals d’elements de càmping , tendes, tendals, taules, etc.

- Queda totalment prohibit buidar les aigües grises i fecals a la zona.

- Està totalment prohibit fer foc i no llenceu a terra les cigarretes

- Els residus s’han de dipositar en bosses de plàstic i s’abocaran als contenidors.

- Els animals s’han de portar lligar a totes les zones i cal recollir els excrements que facin.

- Per respecte a la resta i al medi eviteu crits, sorolls, músiques i sons estridents.

- Feu cas als senyals, que estableixin una obligació o prohibició, i a les recomanacions i adaptem el comportament al missatge.

- Sigueu respectuosos amb el mobiliari, amb la natura, la fauna i les zones comuns.

- Respecteu la propietat privada i no en feu ús sense permís.

- En cas de conductes no acceptables, i que puguin posar en risc l’espai i les persones, es procedirà a informar als Agents Rurals, a Seprona i als Mossos d’Esquadra, els quals aplicaran les sancions adients.

Pensem en col·lectiu i mostrem-nos el respecte que ens mereixem, i que amb cap mala praxis posem en risc a la població i a la conservació del medi.

Anna Sentinella Amengual

Alcaldessa de Baix Pallars

Montcortès, 23 de juny del 2021

BAN - 2 de juliol del 2020 -

Accés i us de les Zones de bany i àrees recreatives

Mentre no tinguem una ordenança consensuada entre els veïns i veïnes mitjançant el procés participatiu que ja s’ha engegat, i la posterior acceptació del ple, establim unes normes i recomanacions provisionals d’ús de les zones de bany i àrees recreatives, basades en la confiança, el comportament empàtic, la convivència i la responsabilitat de les persones usuàries, prioritzant la compatibilitat que suposa gaudir d’aquests espais de manera respectuosa i en la necessitat de conservació dels mateixos.

A més, s’afegeixen les mesures establertes pel COVID-19, les quals requereixen de la màxima co-responsabilitat, en especial mantenir les distàncies de seguretat.

L’àmbit d’aplicació d’aquest ban es refereix bàsicament a les zones de bany, al riu Noguera Pallaresa al seu pas per la platgeta de Gerri i a l’Estany de Montcortès, a l’àrea recreativa del pàrquing de Gerri i a tots els espais del municipi susceptibles d’aplicació.

Normes de comportament:

- Tant al riu com a l’estany es recomana saber nadar per banyar-s’hi.

- Eviteu tirar-vos del pedrís de l’altre costat de la platgeta de Gerri i des del pont, assumit així les conseqüències que se’n derivin de manera individual si no es compleix.

- Està restringit el pas pel pont amb vehicles motoritzats, excepte serveis, per accedir a la zona de bany de Gerri de la Sal, que també dona pas al Xiringuito, horts, monestir de Santa Maria, etc. Us recomanem donar la volta pel camí a Enseu.

- Utilitzeu els camins senyalitzats d’accés i aparqueu a les zones d’aparcament. No es pot circular amb vehicle de motor per la llera del riu i el voltant de l’estany, excepte vehicles autoritzats.

- S’han d’utilitzar les entrades a l’estany de Montcortès de la zona pública, respectant el canyissar, i queda totalment prohibit banyar-se a la plataforma on hi ha ubicada la bomba d’abastament de l’aigua, que està degudament senyalitzada i vallada.

- No es pot dur a terme l’acampada lliure. No es poden establir instal·lacions temporals. elements de càmping no permanent, tendes, tendals i taules. Utilitzeu les zones habilitades per pic-nic.

- Els residus s’han de dipositar en bosses de plàstic, i s’abocaran als contenidors ubicats a la zona. A Gerri trobareu contenidors al pàrquing i a les dues sortides del poble, i a Montcortès a les dues zones d’aparcament.

- Els animals s’han de portar lligar a totes les zones i cal recollir els excrements que facin.

- Cal tenir els permisos adients per poder pescar i es recomana no fer-ho si en el perímetre de visibilitat hi hagi algú gaudint del bany.

- Està totalment prohibit fer foc i no llenceu a terra les cigarretes (guardeu-les i tireu-les a les escombraries)

- No utilitzeu sabons de cap tipus, tant de neteja personal com domèstica.

- Per respecte a la resta i al medi us demanem eviteu crits, sorolls, músiques i sons estridents, que la seva audició sigui perceptible a més de 2 metres de l’aparell emissor.

- A l’estany de Montcortès no es pot navegar ni a rem ni a motor.

- Si baixeu pel riu Noguera Pallaresa amb qualsevol tipus d’embarcació i pareu a la zona de Gerri de la Sal, vigileu els aspersors i el reg de la part enjardinada del pàrquing.

- Feu cas als senyals, que estableixin una obligació o prohibició, i a les recomanacions i adaptem el comportament al missatge.

- Sigueu respectuosos amb el mobiliari, amb la natura, la fauna i les zones comuns.

- Respecteu la propietat privada i no en feu ús.

- En cas de conductes no acceptables, i que puguin posar en ris l’espai i les persones, es procedirà a informar als Agents Rurals i als Mossos d’Esquadra, els quals aplicaran les sancions adients.Pensem en col·lectiu i mostrem-nos el respecte que ens mereixem, i que amb cap mala praxis posem en risc a la població i a la conservació del medi.Anna Sentinella Amengual

Alcaldessa de Baix Pallars